10 Relationship Quotes In Kannada

Listen to this article

 

  1. ಕಾದು ಹೋಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿ – ಕುವೆಂಪು
  2. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ – ಶ್ರೀಶೈಲಕೆರೆ ಕುಂದಗಾಳು
  3. ಪ್ರೀತಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ, ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ – ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀ
  4. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಿಧಾನ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನ – ವಾಲ್ಟೇರಿ
  5. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆಯುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವೆವು – ಮಾದರಸ್ ಗಾಂಧಿ

Relationship Quotes In Kannada

6. ನೀವು ಒಂದು ಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಂದು ಸುಂದರ ವಾಸನೆಯಾಗುವುದು – ಕುವೆಂಪು

7. ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ – ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ

best fashion influencers on instagram

8. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಒಂದಾಗುವುದು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಒಂದಾಗುವುದು – ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ

9. ಪ್ರೀತಿಯು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರುವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿದೆ – ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್

10. ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಬಲ್ಲದು – ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯೀ

 

Do you desire more information? visit our website to learn more. You can also look at the digital marketing course offered by ediify.com if you’re interested in learning more

Also Read: