20 Ganpati Visarjan Quotes Marathi

Listen to this article

 

 

1. "भगवान गणेश तुम्हाला यश, आनंद आणि भरभराट देवो. गणेश विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"
2. "या शुभ दिवशी, आपण भगवान गणेशाच्या दिव्यतेत विसर्जन करूया आणि आनंदी जीवनासाठी त्यांचे आशीर्वाद घेऊ या. गणपती विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"
3. "प्रारंभाचा देव तुम्हाला आणि तुमच्या प्रियजनांवर आशीर्वाद देवो. गणेश विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"
4. "आपण जड अंतःकरणाने गणपतीला निरोप देऊया आणि पुढच्या वर्षी तो परत येवो अशी प्रार्थना करूया. गणपती विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"
5. "ज्ञानाचा आणि ज्ञानाचा देव निरोप घेतो म्हणून, त्याची शिकवण आपण वर्षभर आपल्यासोबत ठेवूया. गणेश विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"
6. "भगवान गणेशाच्या दैवी उपस्थितीने तुमच्या घरात शांती, आनंद आणि समृद्धी येवो. गणपती विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"
7. "या पवित्र दिवशी, आपण एकत्र येऊन भगवान गणेशाचा आत्मा साजरे करूया आणि चांगल्या उद्यासाठी त्यांचे आशीर्वाद घेऊ या. गणेश विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"
8. "भगवान गणेशाच्या आशीर्वादाने तुमच्या जीवनात आनंद आणि आनंद येवो. गणपती विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"

Ganpati Visarjan Quotes Marathi


9. "आपण भगवान गणेशाला त्यांच्या शिकवणींचे पालन करण्याचे आणि जगात प्रेम आणि एकोपा पसरवण्याचे वचन देऊन निरोप घेऊया. गणेश विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"
10. "भगवान गणेश तुमच्या जीवनातील सर्व अडथळे दूर करोत आणि तुम्हाला यश आणि आनंद देवो. गणपती विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"
11. "या शुभ प्रसंगी, आपण आपल्या प्रियजनांच्या कल्याणासाठी प्रार्थना करूया आणि भगवान गणेशाचे आशीर्वाद घेऊया. गणेश विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"
12. "जसे आपण गणपतीच्या मूर्तीचे पाण्यात विसर्जन करतो, तसेच आपण आपला आत्मा देखील स्वच्छ करूया आणि नकारात्मक विचार आणि भावनांपासून मुक्त होऊ या. गणपती विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"
13. "भगवान गणेशाच्या दैवी आशीर्वादाने तुमच्या जीवनात समृद्धी आणि यश येवो. गणेश विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"
14. "जसा आपण गणपतीला निरोप देतो, तसतसे आपणही आपल्या संकटांचा आणि काळजीचा निरोप घेऊ या. गणपती विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"
15. "श्री गणेशाची उपस्थिती तुमच्या जीवनात शांती, आनंद आणि समाधान घेऊन येवो. गणेश विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"
 
16. "या आनंदाच्या प्रसंगी, आपण भगवान गणेशाचे आशीर्वाद घेऊया आणि प्रामाणिक आणि सचोटीने जीवन जगण्याची प्रतिज्ञा करूया. गणपती विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"


10 Powerful Family Matlabi Rishte Quotes to Inspire You
17. "भगवान गणेशाची दैवी कृपा तुम्हाला जीवनातील सर्व आव्हाने आणि अडथळ्यांमधून मार्गदर्शन करो. गणेश विसर्जनाच्या शुभेच्छा!" 18. "जसा आपण गणपतीला निरोप देतो, तसाच आपला अहंकार आणि अभिमानाचाही निरोप घेऊ या. गणपती विसर्जनाच्या शुभेच्छा!" 19. "भगवान गणेशाच्या आशीर्वादाने तुमचे जीवन प्रेम, आनंद आणि यशाने भरले जावो. गणेश विसर्जनाच्या शुभेच्छा!" 20. "आपण भगवान गणेशाचे चैतन्य साजरे करूया आणि उद्याच्या चांगल्यासाठी त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. गणपती विसर्जनाच्या शुभेच्छा!"

Do you desire more information? visit our website to learn more. You can also look at the digital marketing course offered by ediify.com if you’re interested in learning more

Also Read: