20 Gudi Padwa Quotes In Marathi

Listen to this article

 

 

1. "हा गुढीपाडवा तुमच्या आयुष्यात नवीन आशा, नवीन आकांक्षा आणि नवीन आनंद घेऊन येवो. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!"
2. "गुढीपाडव्याचा दिव्य प्रकाश तुमच्या आयुष्यात शांती, समृद्धी आणि आनंद पसरवो. तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा!"
3. "नवीन वर्ष सुरू होताच, आनंदाने, प्रेमाने आणि शांततेने त्याचे स्वागत करूया. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!"
4. "नवीन वर्षाचे स्वागत नव्या आशेने आणि नव्या उत्साहाने करूया. गुढीपाडव्याच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा!"
5. "विजयाची गुढी सदैव तुमच्या पाठीशी असू दे आणि तुम्हाला यश आणि आनंदाच्या दिशेने मार्गदर्शन करो. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!"
6. "नवीन वर्ष नवीन संधी, नवीन आव्हाने आणि नवीन यश घेऊन येवो. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!"
7. "हा गुढीपाडवा तुमच्या आयुष्यात समृद्धी आणि यश घेऊन येवो. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!"
8. "भगवान ब्रह्मदेवाची गुढी तुमच्या जीवनात ज्ञान आणि बुद्धी घेऊन येवो. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!"


 

Gudi Padwa Quotes In Marathi 
9. "नवीन वर्ष आनंद, प्रेम आणि आनंदाच्या गुढीने साजरे करूया. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!"

10. "तुम्हाला भरभराटीच्या आणि मंगलमय गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. भगवान गणेशाचे दैवी आशीर्वाद सदैव तुमच्या पाठीशी राहोत."

11. "भगवान रामाची गुढी तुमच्या आयुष्यात धैर्य आणि सामर्थ्य घेऊन येवो. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!"

12. "हा गुढीपाडवा पुढील वर्षाची सुरुवात यशस्वी आणि परिपूर्ण होवो. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!"

13. "एकजुटीच्या, प्रेमाच्या आणि समरसतेच्या भावनेने नवीन वर्ष साजरे करूया. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!"

14. "भगवान विष्णूची गुढी तुमचे आणि तुमच्या कुटुंबाचे सर्व वाईटांपासून रक्षण करो. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!"


10 Powerful Family Matlabi Rishte Quotes to Inspire You
15. "नवीन वर्ष शोधण्याच्या नवीन संधी घेऊन येवो, नवीन स्वप्ने आणि नवीन उंची जिंकू या. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!" 16. "भगवान शिवाची गुढी तुम्हाला शांती, आनंद आणि भरभराटीची जावो. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!" 17. "नवीन वर्षाचे स्वागत खुल्या बाहूंनी आणि कृतज्ञतेने भरलेल्या हृदयाने करूया. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!" 18. "भगवान कृष्णाची गुढी तुमच्या जीवनात प्रेम, करुणा आणि सौहार्द घेऊन येवो. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!" 19. "हा गुढीपाडवा आयुष्याच्या सुंदर आणि परिपूर्ण प्रवासाची सुरुवात होवो. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!" 20. "एकता, बंधुभाव आणि आनंदाची गुढी घेऊन नवीन वर्ष साजरे करूया. गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा!"

Do you desire more information? visit our website to learn more. You can also look at the digital marketing course offered by ediify.com if you’re interested in learning more

Also Read: