Top 20 Punjabi Quotes on Life

Listen to this article

 

1. “ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ: ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ।”
2. “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ.”
3. “ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।”
4. “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ.”
5. “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ.”
6. “ਜ਼ਿੰਦਗੀ 10% ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 90% ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.”
7. “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਸਾਹਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ.”
8. “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬਕ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.”
9. “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਟ ਲਓ.”

10. “ਅਣਪਛਾਣਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ.”
11. “ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ.”
12. “ਜ਼ਿੰਦਗੀ 90% ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 10% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.”
13. “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ.”
14. “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹੈ.”
15. “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਖੇਡੋ.”
16. “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.”

Top 20 Married Life Husband Wife Quotes in Hindi

17. “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਣਾ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਆਦ ਲੈਣਾ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ.”
18. “ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਸੈਟਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭੋਗੇ।”
19. “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ.”
20. “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ.”
Do you desire more information? visit our website to learn more. You can also look at the digital marketing course offered by ediify.com if you’re interested in learning more

Also Read: